CREDIT
Creative Director: Seiichi Hishikawa

Art Director/ Editor: Yutaka Obara


CGI Designer: Takaharu Shimizu, Kyotaro Hayashi, Kazuhiro Morisaki(CENDO Inc.), Kakeru Mizui, Kanta Mochida

Music Director: Shinya Kiyokawa(Invisible Designs Lab)

Composer: 
Shinya Kiyokawa (Invisible Designs Lab), Yuichi Nakamura (Invisible Designs Lab), Kiminori Takaki (Invisible Designs Lab),
Yuki Sezaki (Invisible Designs Lab), Masayuki Noda (Diorama), Yasuhiro Higuchi, Taiyo Sekito

Voice Artist: 
Roberta Janelle Stott, Kie Oyama, Asami Uto, Yasufumi Nakadera, Ami Yamazaki, Kama City Children, Iizuka City Children
Technical Director: Kazuhisa Tsukada(Radix Corporation)

Mute Converter Development Advisor: Yasuhiro Senno

Construction/ Operation Crew: Radix Corporation (Kousuke Fujii, Yoshinori Kobayashi, Takeshi Suzuki, Takeshi Sugii, Tamao Onodera,
Yasuhiro Ikeda, Takashi Saito, Airi Nakamura, Kaoru Ishii, Yuuichi Tatsuzawa, Shigeru Ayukawa)
Producer: Takashi Ueno

Creative Agency: DRAWING AND MANUAL

Behind the Scenes Film


Director: Yutaka Obara


Editor: Masaki Miyamoto


Cinematographer: Takaharu Shimizu, Kyotaro Hayashi, Kazuhiro Morisaki(CENDO Inc.), Kazuo Tsujimoto, Masaki Miyamoto, Kanta Mochida


CLIENT
Kanazawa Shinkansen Launch Commemorative Project Executive Committee, Kanazawa City